top of page
home
sitePreparationInSite2.jpg

АЕЦ БЕЛЕНЕ

At a Glance

АКЦЕНТИ

ПОЛЗИ

Надеждно производство на базова електро-енергия в продължение на най-малко 60 години.

ПЛОЩАДКА

Най-голямата площадка за изграждане на нова ядрена мощност в Европа, понастоящем лицензирана за два ядрени блока по 1000 MW.

ОКОЛНА СРЕДА

Проект, позволяващ цялостно и своевременно изпълнение на стратегията на Република България за постигане целите на Европейския Съюз за декарбонизиране на икономиката.

ТЕХНОЛОГИЯ

Последно поколение на най-разпространените ядрени реактори в света – реактори с вода под налягане, характеризиращи се с висока надеждност и ефективност.

ГОТОВНОСТ

Висока степен на готовност за реализация с минимални рискове от лицензионна и финансова гледна точка и респективно от гледна точка на сроковете за въвеждане в експлоатация.

БЕЗОПАСНОСТ

Проект, съответстващ на всички съвременни изисквания, съчетаващ активни и пасивни системи за безопасност, управление на тежки аварии и преминал успешно стрес-тестове след събитията в АЕЦ Фукушима.

Why Nuclear

ЗАЩО
АТОМНА ЕНЕРГИЯ

 • Съгласно стратегията за развитие на енергетиката на Република България до 2040 г. делът на ядрената енергетика в производството на електроенергия (понастоящем 34%) трябва да достигне 60%. 

 • Това ще позволи изпълнение на приетите цели на Европейския съюз за осигуряване на сигурността на доставката на електроенергия при едновременни ограничаване изменението на климата и декарбонизиране на икономиката.

 • Повече от половината (58%) от българите подкрепят развитието на атомната енергетика в Европа и у нас.  43%  от тези 58% заявяват, че у нас това трябва да стане чрез изграждането на АЕЦ Белене и чрез нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“.

Why Belene NPP

ЗАЩО
АЕЦ БЕЛЕНЕ

 • Проектът на АЕЦ Белене представлява трето поколение на най-често използваните ядрени реактори в света – реактори с вода под налягане с развита концепция за пасивна и активна безопасност и доказана надеждност при екстремни комбинации от външни въздействия. 

 • Проектът е в голяма степен на готовност за реализация, включително завършена подготовка на площадката и наличност на основното оборудване за реакторната установка за предвидените два блока. 

 • Изграждането на АЕЦ Белене съгласно одобреният ОВОС и разработен технически проект, с обща мощност от 2000 MW и 60 години срок на експлоатация, ще спести на човечеството:

  • 1 милиард и 52 милиона тона въглероден двуокис;

  • 7 милиона тона серни окиси и почти 2 милиона тона азотни окиси;

  • 762 хиляди тона прах.

 • 51% от всички българи подкрепят изграждането на АЕЦ Белене.
About

ЗА ТОЗИ УЕБСАЙТ

 • В момента в обществото се води интензивен дебат около бъдещето на ядрената енергетика, в това число на двата перспективни проекта, които са в процес на структуриране и избор на варианти за реализация:

  • ​Проектът за изграждане на ядрена мощност на одобрената нова площадка край Козлодуй. 

  • Проектът за изграждане на ядрена мощност на площадка „Белене".

 • Като основна неправителствена организация, изразяваща позицията и интересите на компаниите от ядрения сектор в България, БУЛАТОМ подкрепя всички усилия насочени към намирането на работеща формула за реализацията на всеки един от тези проекти, в най-краткия възможен срок.

 • Пълна и подробна информация за проекта за изграждане на ядрена мощност на одобрената нова площадка край Козлодуй може да бъде намерена на следния линк.   

 • Същевременно понастоящем, поради липса на активна проектна организация за АЕЦ Белене, обществото е лишено от източник на публично-достъпна информация за историята, характеристиките, и перспективите на този проект. 

 • С разработката на този сайт, БУЛАТОМ си поставя за цел предоставяне на обществото на синтезирана актуална публична информация, под формата на интерактивна обществено достъпна интернет базирана платформа, посветена на проекта за изграждане на АЕЦ Белене. 

 • При разработката на сайта е използвана изцяло публична информация от различни източници, включително от архива на БУЛАТОМ.

 • Предоставяйки горната информация в синтезиран и структуриран вид, БУЛАТОМ приема, че тази информация отразява в достатъчна степен основните характеристики на проекта, станали обществено достъпни през годините, без да се ангажира с отговорност за основанията и достоверността на анализите, използвани като основа за публикуване на използваните публични източници.   

 • Съответно, използването на информацията, публикувана в тази платформа за други цели, освен за общо запознаване с обхвата на информацията по проекта АЕЦ Белене, станала достъпна през годините, е изцяло извън отговорността на сдружението Български Атомен Форум.

 • По поръчка на БУЛАТОМ, събирането на изходната информация, нейната обработка и организация, както и представянето и в тази платформа е извършено от консултантска компания СЕЛМЕДА ООД.

Contacts
Modern Office

ЗА КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ

Адрес:  Ул. "Вихрен" №10

              1618 София, България

Имейл:  info@bulatom-bg.org
Тел.:       +359 88 8917401

bottom of page