top of page

Източници на информация

НАЧАЛО > ЗА ТОЗИ УЕБСАЙТ > ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

При разработката на сайта е използвана информация от следните публични източници:

  • Информационните системи Power Reactor Information System (PRIS) и International Nuclear Information System (INIS) на Международната Агенция за Ядрена Енергетика (МААЕ).

  • Информацията на World Nuclear Association (WNA) относно развитието на ядрената енергетика на България.

  • Информацията публикувана от Българската Агенция за Ядрено Регулиране (АЯР), включително официалните Национални Доклади на Република България по Конвенцията за Ядрена Безопасност, специалният раздел посветен на АЕЦ „Белене“, характеристиките на проекта и историята на неговото лицензиране, доклади от международни мисии за инспекция на проекта и мултимедийните презентации разработени в рамките на проекта.

  • Информацията публично разпространявана от Националната Електрическа Компания ЕАД (НЕК) под формата на различни брошури и презентации в периода 2006 г. – 2012 г. или публикувана след 2018 г. във връзка с процедурата за избор на стратегически инвеститор за продължаване реализацията на проекта.

  • Информацията от публикувания доклад на Българската Академия на Науките (БАН) от 2017 г. за изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката.

  • Информацията за стратегическите планове за развитие на енергетиката, приети или в процес на обсъждане от Парламента на Република България.

  • Информацията за проведеното от агенция ТРЕНД през август 2020 г. проучване на обществените нагласи, публикувано от 3eNews.

  • Информация от проведеното през септември 2020 г. национално представително проучване на Националния Център за Парламентарни Изследвания (НЦПИ) към Народното Събрание.

  • Изследвания, възложени и направени публично достояние от БУЛАТОМ.

  • Архивът на БУЛАТОМ, включващ информацията от доклади и презентации представени на ежегодните конференции по въпросите на ядрената енергетика, организирани от Сдружението в периода 2001 – 2019 г.  

bottom of page