top of page

НАЧАЛО > ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА > БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ

bulatomLogo.png

Сдружението Български Атомен Форум (БУЛАТОМ), член на Европейския атомен форум (FORATOM) е най-голямата неправителствена организация, занимаваща се с въпроси в областта на ядрената енергетика в България. 

Учредено през юни 2001 г., понастоящем сдружението обединява повече от 50 частни инженерингови и строителни компании, производители и доставчици на оборудване, държавни компании и организации, свързани с ядрената енергетика, образователни институции, неправителствени организации, както и отделни експерти в областта на ядрената енергетика. 


Основните цели на сдружението са да представя на обществеността обективно мнение по въпросите, свързани с ядрената енергия, да защитава интересите на ядрената индустрия, както на национално ниво, така и в рамките на ЕС, и да координира усилията на своите членове в постигането на техните общи цели.


Подробна информация за сдружението и неговата дейност можете да намерите на следния линк.

bottom of page