top of page

НАЧАЛО > ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА > БЪЛГАРСКА ЯДРЕНА ИНДУСТИЯ

В средата на 60-те години на 20-ти век, в резултат на задълбочени проучвания за възможностите на страната и тенденциите в развитието на енергийните технологии в света, България взема решение да тръгне по пътя на развитие на ядрена енергетика. 


За тази цел, в страната постепенно се изграждат технологична, инженерна и индустриална база, чрез които се гарантира успешното изпълнение на строителството на 6 енергийни блока в АЕЦ „Козлодуй”, а по-късно и на тяхната безопасна експлоатация, както и безопасното извеждане от експлоатация на първите четири от тях.


Паралелно се извършва и подготовката за строителство и началните фази на строителството на втората атомна централа – АЕЦ Белене, както и лицензирането на площадка за нова мощност край Козлодуй, отново с ключовото участие на националния инженерен и технологичен капацитет. 


Участието на българските инженерни, проектантски, строително-монтажни и технологични компании е определящ фактор за устойчивото развитие на ядрената енергетика на страната и реализацията на нейната амбициозна ядрена програма, обхващаща всички етапи от жизнения цикъл на ядрените инсталации.


Подробна информация за възможностите и опита на българската ядрена индустрия е представена в изготвения през юни 2020 г. от БУЛАТОМ Алманах на Българската Ядрена Индустрия

bottom of page