top of page

Проучване на съвременни ядрени технилогии

НАЧАЛО > ИСТОРИЯ > 2002 г. - 2012 г.ПРОУЧВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

В изпълнение на Решението на Министерски Съвет от декември 2002 г., през  февруари 2003г., Министерството на Енергетиката и Енергийните Ресурси отправя покана за представяне на предложения за перспективни проекти към фирмите: Westinghouse Electric Company – САЩ, “Атомстройэкспорт” - Русия, Mitsubishi Heavy Industries Ltd. - Япония, Framatome ANP - Франция, Skoda - Чехия и Atomic Energy of Canada, Ltd. (AECL) – Канада.

В отговор са получени предложения и подробна информация за следните проекти:

  • проекти с реактор с вода под налягане В-392 (1000MW), В-466 (1000MW) и В-407 (640MW), представени от “Атомстройэкспорт”;

  • модернизиран проект с реактор с вода под налягане В-320ТК (1000MW), представен от Skoda;

  • проект с реактор с вода под налягане AP 1000  (1000MW), представен от Westinghouse Electric Company;

  • два проекта, представени от Framatome ANP: с реактор с вода под налягане EPR (1500MW), съвместна разработка със Siemens и с кипящ реактор SWR (1000MW);

  • модификацията на типовият проект с реактор с тежка вода CANDU 6 (676MW), представен от AECL.

При анализа на получените предложения детайлно са разгледани въпросите, свързани с  технологичните, безопасностни и икономически аспекти, аспектите на ядрено- горивния цикъл, генерирането на радиоактивни отпадъци по видове и радиоактивност, тяхната преработка и кондициониране, както и очакваното въздействие на околната среда.

На основата на тези анализи е изготвено предпроектно проучване на изграждането на АЕЦ Белене по съвременна технология при отчитане на осем възможни технологии на проекта.

bottom of page