top of page

Конкурс за избор на технология

НАЧАЛО > ИСТОРИЯ > 2002 г. - 2012 г.КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ТЕХНОЛОГИЯ

В конкурса участват двама кандидати като основните характеристики на предложенията са както следва:

Предложения на „Атомстройекспорт“ (с главни международни подизпълнители Areva NP и Siemens):

 

  • Два основни проектa с 1000 MW реактори с вода под налягане:

    • проект А-92 с реакторна инсталация В-466 (1000 MW) с четириканална структура на активните системи за безопасност и системи за пасивна безопасност;

    • проект А-87 с реакторна инсталация В-320 (1000 MW) с триканална структура на активните системи за безопасност и системи за пасивна безопасност.

  • Алтернативни варианти на проект А-87 с използване на съществуващите строителни конструкции и комбиниране на реакторните установки;

Предложения на Skoda Alliance (обединение между Skoda и Westinghouse):

  • Два алтернативни варианта на проект В-320 с различна степен на използване на съществуващите строителни конструкции и оборудване, с триканална структура на активните системи за безопасност.

Решението за избиране на предложението на Атомстройекспорт, Русия за изграждане на 2 блока с по 1000 MW по проект А-92 с реакторна инсталация В-466 на площадка Белене е взето на базата на следните съображения:

  • Важни подобрения в характеристиките и запасите по безопасност, като вторична херметична конструкция около реактора, четири канала на активните системи за безопасност, разширен капацитет на пасивните системи;

  • По-малък риск от непредвидено удължаване на графика за строителство, от усложнения по лицензирането и от бъдещи подобрения, свързани с безопасността;

  • Прилагане на най-нови технологии, по-дълъг срок на експлоатация (60 години) и сертифициране от европейските експлоатиращи организации, което поставя проекта A-92 наравно с останалите нови ядрени проекти по света.

 

В допълнение, в периода 1998-2006 г. проектът АЕС-92 преминава успешно всички стъпки на анализ за съответствие с изискванията на европейските експлоатиращи организации и през април 2007 г. е сертифициран от комитета на EUR.

bottom of page