top of page

Обществени нагласи по теми и проблеми, свързани с енергетиката

Проучването на тема „Обществени нагласи по теми и проблеми, свързани с енергетиката“ е проведено сред 1000 пълнолетни граждани в цялата страна и наред с цялостния преглед на обществените нагласи по широк кръг въпроси свързани с енергетиката като цяло, констатира, че: 

  • Всеки трети пълнолетен български гражданин е на мнение, че българската енергийна система трябва да се развива чрез по-добро използване на собствените ресурси, включително и изграждането на нова ядрена централа. 

    • Същевременно изследването отбелязва че българската енергетика продължава да бъде възприемана като предмет на високо специализиран експертен дебат и сложни геополитически отношения.

  • По-голямата част от посочилите, че България трябва да оптимизира използването на собствените си ресурси, одобряват:

    • изграждането на нови мощности на АЕЦ „Козлодуй“;

    • изграждането на АЕЦ Белене.


Цялото изследване на НЦПИ е достъпно тук

bottom of page