top of page

Обществена подкрепа за изграждането на АЕЦ БЕЛЕНЕ

НАЧАЛО > ПЕРСПЕКТИВИ > ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПААНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Гарантирането на енергийната независимост (67%) е основната причина, поради която анкетираните биха подкрепили изграждането на АЕЦ Белене. Втората по значимост причина, сред подкрепящите АЕЦ Белене, е осигуряването на евтина електроенергия (52%).

 
Следващите фактори за подкрепа са свързани с развитието на икономиката на България, осигуряването на работни места и че вече са вложени много средства, които трябва да бъдат оползотворени.


Висок е делът на хората, които не знаят или не могат да дадат отговор – 30%:

  • Младите хора (18-29 г.) в по-малка степен изразяват подкрепа към този проект, но и в най-голяма степен се затрудняват да дадат отговор или не знаят. 

  • Това от една страна говори, че най-младата възрастова група е по-индиферентна към дебата по тази тема, но може да се обясни и с факта, че този проект е бил централна тема на публичния дебат преди повече от седем години, когато тази група едва ли е проявявала особен интерес или чувствителност към подобни теми.

 

Повече подробности за изследването можете да откриете на следния линк.

bottom of page