top of page

Закон за безопасно използване на ядрената енергия

licensingStages.PNG

Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия, процедурата по лицензиране на нова ядрена мощност включва издаването от Председателя на Агенцията за Ядрено Регулиране (АЯР) на следните индивидуални административни актове, чрез които се контролира спазването на изискванията за безопасност на ядреното съоръжение:

  • разрешение за избор на площадка;

  • заповед за одобряване на избраната площадка;

  • разрешение за проектиране;

  • заповед за одобряване на техническия проект;

  • разрешение за строителство;

  • разрешение за въвеждане в експлоатация;

  • лицензия за експлоатация.


За всеки енергиен блок, разположен на площадката на съответната ядрена централа, се издават отделни разрешения за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация, заповед за одобряване на изготвения технически проект и лицензия за експлоатация.


До спирането на проекта на АЕЦ Белене през 2012 г. от АЯР са издадени: разрешение за избор на площадка, заповед за одобряване на площадка „Белене“ и разрешения за извършване на проектиране.

bottom of page