top of page

"Стрес тестове"

НАЧАЛО > ТЕХНОЛОГИЯНАДЕЖДНОСТ"СТРЕС ТЕСТОВЕ"

В процеса на провеждане на “стрес тестовете” са разгледани и преоценени в съответствие със съвременните подходи, отчитащи последствията от аварията в АЕЦ Фукушима от 2011 г., следните външни изходни събития: 

  • земетресения;

  • наводнения; 

  • екстремни метеорологични условия. 


Прегледът на изходните събития включва и оценка на съществуващите запаси по безопасност, както за ядрената централа като цяло, така и за отделните конструкции, системи и компоненти. 


При анализите са разгледани следните ключови последствия от откази със загуба на функции по безопасност: 

  • загуба на електрозахранване; 

  • загуба на краен поглътител на топлина; 

  • комбинация от двете. 


Подробно описание на сценариите и резултатите от анализите на наводнения е представено във видеото по-долу.

bottom of page