top of page

Избор на стратегически партньор

НАЧАЛО > ИСТОРИЯ > 2002 г. - 2012 г.СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО

НЕК отправя покана за избор на стратегически партньор/инвеститор през май 2007 г. В отговор са получени писма за намерение от седем големи европейски оператори на ядрени централи, две компании търгуващи с електроенергия и една - потребител на електроенергия.

След определяне на приоритетния списък на кандидатите, финансов и правен анализ на получените предложения, през Септември 2008 г. за победител в конкурса за стратегически инвеститор е определена германската компания RWE Power AG. 


Договорът за създаване на съвместно дружество за изграждане на АЕЦ Белене между НЕК и компания RWE Power е подписан през декември 2008 г. Участието на RWE в проекта е 49%  като се предвижда RWE да може да покани при същите условия като инвеститор и друга компания.


През октомври 2009 г. RWE се оттегля от участие в проекта посочвайки два основни мотива: финансовата криза и не постигане на два от етапите на проекта - ефективност на окончателния договор с изпълнителя и финансовото структуриране на проекта.

bottom of page