top of page

Избор на стратегически инвеститор

НАЧАЛО > ИСТОРИЯ > СЛЕД 2012 г.ИЗБОР НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОР

Процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ Белене е публикувана през май 2019 г. в официален вестник на Европейския съюз. В рамките на поканата е дадена и възможност за заявяване на интерес за придобиване на миноритарно участие в бъдещата проектна компания, както и/или за закупуване на електрическа енергия от бъдещата електроцентрала.

Тринадесет кандидата подават заявления:  

  • Седем компании, заявяват интерес да участват като стратегически инвеститор в проекта – Руската държавна корпорация "Росатом" чрез компанията "Атоменергопром", Китайската национална ядрена корпорация, Корейската хидро-атомна корпорация, регистрирана в Германия компания Бектрон-Лиаз-Техническо инженерство, консорциуми "АЕЦ Белене" и "Атомна електроцентрала Белене 2019", регистрирана в България компания "ИПК и УП" ЕООД.

  • Френската компания "Фраматом" декларира интерес за участие при структурирането на финансирането на проекта за осигуряване на системите за безопасност, в т.ч. електрически, системи за оборудване и контрол и други.

  • Американската "Дженерал Електрик" заявява участие при структуриране на финансирането, както и като потенциален проектант и доставчик на различни пакети, включително оборудване за турбинна зала, компресори, трансформатори и други.

bottom of page