top of page

Втори контур

НАЧАЛО > ТЕХНОЛОГИЯПРОЕКТ А-92ВТОРИ КОНТУР

Получената в парогенераторите суха наситена пара се отвежда извън защитния контейнмънт и се подава към парната турбина на блока, задвижваща основния ел. генератор с номинална електрическа мощност 1000 MW.


Отработената в турбината пара кондензира в кондензаторите на турбината при дълбок вакуум, отдавайки топлината си на охлаждащата циркулационна вода и се подава отново в парогенераторите през регенеративните съоръжения на паротурбинната установка по затворен цикъл.

В кондензаторите на турбината чрез обединената помпена станция на централата се подава охлаждащата циркулационна вода от река Дунав. След кондензаторите на турбината тази вода се връща отново в реката през специален канал. Така реализираният цикъл на отворено циркулационно водоснабдяване е аналогичен на схемата на охлаждане на АЕЦ „Козлодуй“, доказало своята надеждност през годините.  


По-подробно, технологичния процес на паротурбинната установка е представен във видеото по-долу.

bottom of page