top of page

Стратегия за безопасност

НАЧАЛО > ТЕХНОЛОГИЯБЕЗОПАСНОСТСТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Възприетите в проекта на АЕЦ Белене критерии за безопасност са изцяло в съответствие с най-строгите съвременни европейски изисквания формулирани като European Utility Requirements for LWR Nuclear Power Plants  и представени в EUR Specification Document:

 • Цели за ограничаване на последствията при проектни режими:

  • Отсъствие на необходимост от каквито и да е действия на разстояние > 800 m от блока при проектни аварии. 

  • Много ограничени икономически последствия извън площадката на централата в случай на проектна авария. 

 • ​Цели за ограничаване на последствията при надпроектни състояния и тежки аварии:

  • Отсъствие на необходимост от неотложни защитни действия на разстояние > 800m от блока

  • Отсъствие на необходимост от отложени защитни действия на разстояние 3 km от блока

  • Отсъствие на необходимост от дългосрочни защитни действия на разстояние > 800 m от блока

  • Ограничени икономически последствия извън района на площадката на АЕЦ

bottom of page