top of page

Представяне

на проекта

НАЧАЛО > ТЕХНОЛОГИЯ > ПРОЕКТ А-92ПРЕДСТАВЯНЕ

Проектът за АЕЦ Белене е оптимално съчетание на няколко характеристики – повишена икономическа ефективност на производството, скъсени срокове за изграждане и реализация, конкурентни цени на електроенергията и дълъг проектен ресурс, като при това безопасността и грижата за хората и околната среда остават висш приоритет.

Проектът А-92 е еволюционен проект, който използва най-доброто от натрупания десетилетен опит в проектирането и експлоатацията на такива реактори и го съчетава с най-съвременни технически решения и уникални нововъведения.

Проектът е изпълнен в съответствие със съвременните международни норми и националните изисквания, с отчитане на съвременните ръководства на Международната Агенция за Атомна Енергия, изискванията на Европейските ядрени оператори за реактори от най-ново поколение и указанията на Асоциацията на Европейските Регулаторни органи по ядрена безопасност за референтните нива на безопасност на ядрените инсталации в Европейския Съюз. 


По-подробно, разположението на основните сгради и съоръжения на АЕЦ Белене е представено във видеото по-долу.

bottom of page