top of page

Първи контур

Основното технологично оборудване на първи контур включва реактор, главни циркулационни помпи, главни циркулационни тръбопроводи, парогенератори и система за компенсиране изменението на налягането в контура. 

Чрез първи контур топлинната енергия, получена при деленето на ядреното гориво в активната зона на реактора, се пренася към парогенераторите, които свързват първи контур с втори контур на централата. 


Парогенераторите представляват тръбни топлообменници, чрез които топлинната енергия отвеждана от първи контур се предава на втори контур без пряк контакт между тези два контура.

В резултат на това, водата от първия контур се охлажда и се подава отново в реактора, а водата от втори контур, проектиран като нерадиоактивен, се нагрява и изпарява. 


С цел осигуряване на необходимата защита при експлоатационни и аварийни режими, оборудването на първи контур е разположено в херметичната защитна конструкция (контейнмънт).

По-подробно, технологичния процес на първи контур е представен във видеото по-долу.

bottom of page