top of page

Възможни мерки за подобряване

НАЧАЛО > ТЕХНОЛОГИЯНАДЕЖДНОСТПОДОБРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА

Предложени са следните потенциални мерки за по-нататъшно подобряване на проекта в процеса на неговата реализация: 

  • Повишаване на устойчивостта на централата срещу екстремално ниски нива на водата в р. Дунав. 

  • Повишаване на устойчивостта на басейна за отработено гориво срещу понижаване на нивото на охлаждащата вода. 

  • Удължаване на времето за мониторинг на параметрите на функциите за безопасност. 

  • Анализиране на възможността за осигуряване на принудително намаляване на налягането на херметичната защитна конструкция, като мярка за управление на тежки аварии. 

bottom of page