top of page

Текущи проекти за изграждане на нови АЕЦ

Има два текущи проекта за изграждане на нови атомни електроцентрали в страната:


АЕЦ “Белене” е проект, стартиран през 70-те години на миналия век, който първоначално e планиран за 4 реактора ВВЕР-1000 B-320, с възможност за разширяване с още 2 реактора за обща инсталирана мощност 6000 MW.


Първоначалният проект е спрян през 1991 г. поради липса на финансиране, и през 2004 г. стартира нов проект за изграждане на два реактора от трето поколение с мощност по 1000 MW (тип A-92).


По-късно, през 2012 г., проектът A-92 също е спрян поради финансови причини, но е подновен отново от правителството през 2018 г. В ход е процедура за избор на стратегически инвеститор за продължаване на този проект.


АЕЦ Козлодуй - Нови мощности е по-нов проект, стартирал през 2012 г. въз основа на правителствено решение за изграждане на нова ядрена мощност, от около 1200 MW последно поколение, на площадка в близост до съществуващата АЕЦ "Козлодуй".


Дейностите по избор на площадката са завършени и същата е одобрена през 2020 г.


В момента се изпълнява анализ на различни подходи за ефективно използване на одобрената площадка. Повече информация за този проект можете да намерите тук.

bottom of page