top of page

Ядрено гориво

nuclearFuelCycle.png

Предвиденото за АЕЦ Белене ядрено гориво е от усъвършенстван тип с подобрена устойчивост на конструкцията, изработена от циркониева сплав. То е разработено при отчитане на огромния натрупан опит от висококачествено производство и безопасна експлоатация на гориво за реакторите от този тип през последните 25 години. 


За горивните таблетки е използван ниско обогатен ураниев двуокис със средна степен на обогатяване по U235 4.361%, което позволява оптимална ефективност на горивния процес, достигане на голяма дълбочина на изгаряне и минимизиране на количествата отработено гориво. 


В резултат, в проекта на АЕЦ Белене, ядреното гориво се използва по-ефективно в сравнение с леководните реактори от второ поколение. Това позволява с 25 % по-малко количество гориво да се произведе 20 % повече електроенергия. В същото време постигнатата голяма дълбочина на изгаряне на горивото води до намаляване с 50 % на годишното количество отработено ядрено гориво.

bottom of page