top of page

Нотификация

НАЧАЛО > ИСТОРИЯ > 2002 г. - 2012 г.НОТИФИКАЦИЯ

Съгласно Член 105 на Договора за Евратом, на нотификация подлежи сключването на споразумението за изграждане на АЕЦ Белене между Националната Електрическа Компания и Атомстройекспорт, подписано през ноември 2006 г.

В съответствие с този член споразумението е представено в Европейската Комисия (ЕК) през януари 2007 г. и през октомври 2007 г. е получено положителното становище на комисията.

Съгласно Член 41 на Договора за Евратом, на нотификация подлежи инвестиционния проект за изграждане на АЕЦ.

Нотифицирането на ЕК за инвестиционния проект за изграждане на нова атомна електроцентрала “Белене”, в изпълнение на този член, е извършено през февруари 2007. През юли 2007 г. проектът е представен пред ЕК и през декември 2007 г. е получено положителното становище на ЕК.

В становището си ЕК отбелязва, че проектът е нов, но е основан на изпитана ВВЕР технология и последващи разработки, чиито модернизирани версии бяха инсталирани успешно в няколко ВВЕР реактора, за да се стигне до този проект, считан за най-добър от гледна точка на безопасността. Освен това комисията отбеляза, че избраният проект ВВЕР АЕС-92 е сертифициран през април 2007 година като отговарящ на европейските енергийни изисквания за леководни реактори в ЕС.

Становището на Комисията е, че всички аспекти на въпросната инвестиция са в съответствие с целите на Договора за Евратом. Комисията признава инициативата като принос на дългосрочната сигурност на доставянето на електроенергия, произведена при ниски емисии на парникови газове, за Европейския съюз.

bottom of page