top of page

Първи проект

НАЧАЛО > ИСТОРИЯ > ДО 1991 г.ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРОЕКТ

Техническият проект за АЕЦ Белене, І-ви етап, с мощност 2000MW (2 енергоблока по 1000MW всеки) е разработен от АЭП - Киев и Енергопроект - София през 1987г. Проектът е приет и утвърден от Министерство на енергетиката с Протокол № 82 от октомври 1988г.

Проектът се базира на унифицираната реакторна установка от второ поколение В-320, разработена от АЭП - Москва в началото на 80-те години. В проекта са заложени активни (3х100%) и пасивни системи на безопасност, в т.ч. единична защитна херметична конструкция - контейнмънт. Проектният срок на експлоатация на енергоблоковете е 30 години.

С разпореждане № 5 от април 1988 г. Министерският съвет включва АЕЦ Белене в списъка на основните енергийни обекти, с пусков срок за І блок - 1992 г. и за ІІ блок - 1994 г.

bottom of page