top of page

Международна Агенция за Атомна Енергия

Агенцията работи съвместно със своите страни – членки, които в момента наброяват 172, в три основни направления: контрол на ядрения материал, безопасност и сигурност при използването на ядрените енергия и разпространение на ядрената наука и технология.


Секретариатът на МААЕ е разположен във Виена (Австрия). Офиси на МААЕ има още в Женева (Швейцария), Ню Йорк (САЩ), Торонто (Канада) и Токио (Япония). МААЕ поддържа и изследователски лаборатории в Зайберсдорф (Австрия) и Монако и работи в тясно сътрудничество с университета в Триест (Италия).


В секретариата на МААЕ работят 2400 експерти и технически персонал от повече от 90 страни, в т.ч. и от България.


Повече за дейностите на МААЕ можете да научите на следния линк.

bottom of page