top of page

Финансови анализи

Използвани са следните параметри по отношение на ескалираните разходи за реализация на проекта в различни варианти:

Според изследването, сравнението на тези стойности с еталонни стойности за капиталови разходи за сходни нови блокове от Поколение III/III+ показва, че планираните стойности за АЕЦ Белене са съизмерими с другите аналогични проекти изпълнявани в момента в Европа и в света. 

table3_edited.png
bottom of page