top of page

Заключение на международни експерти

НАЧАЛО > ТЕХНОЛОГИЯНАДЕЖДНОСТПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА

Друг основен извод на експертите на МААЕ е, че проектът на АЕЦ Белене включва определени свойства, както за предотвратяване на тежки аварии, така и за намаляване на техните последствия. 


В доклада за “стрес тестовете” убедително е демонстрирано, че проектът на АЕЦ Белене е надежден по отношение на предотвратяване и смекчаване на последствията от тежки аварии.


По отношение на оценката на сеизмичността на площадката мисията отбелязва, че:

  • При последната мисия на МААЕ през 1997 г. за оценка на площадката на АЕЦ Белене е отхвърлено предположението за съществуването на разлом по протежение на брега на р. Дунав. 

  • След тази мисия е извършена вероятностна оценка на сеизмичната опасност на площадката с използването на най-съвременни методи. Резултатите от тази оценка са съвместими с оценката на сеизмичната опасност на територията на България. 

  • Важен резултат от изследването е, че годишната вероятност за надвишаване на надпроектното ниво на земетресението (което е с 40% по-високо от проектното ниво) е от порядъка на 10 на минус 5 степен събития на година (т.е. един път на 100 000 г.). 


По отношение на сеизмичната устойчивост на проекта, мисията на МААЕ констатира, че поради поставеното основно проектно изискване централата да бъде безопасна при надпроектно земетресение, което превишава с 40% проектното земетресение, АЕЦ Белене притежава значителна вътрешна устойчивост срещу земетресения. 

bottom of page