top of page

Доставено оборудване

НАЧАЛО > ИСТОРИЯСЛЕД 2012 г.ДОСТАВЕНО ОБОРУДВАНЕ

В решението по арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MHM са определени задължението и финансовите условия за придобиване от НЕК на собствеността върху произведеното оборудване по проекта за АЕЦ Белене като сумата, срещу която НЕК придобива собствеността на това оборудване е около 600mil. евро. 


През септември 2016 г. Народното събрание приема Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задълженията на НЕК съгласно решението по това арбитражно дело. 


През октомври 2016 г., в изпълнение на изискванията на този закон, между НЕК и АСЕ е подписано споразумение за окончателно уреждане на отношенията.


След окончателното уреждане на тези отношенията в края на 2016 г., НЕК придобива собствеността върху произведеното оборудване и от месец март 2017 г. започва поетапната му доставка.


До края на 2017 г. цялото оборудване за двата блока на АЕЦ Белене,  произведено в ПАО „Ижорски заводи“, ПАО „ЗиО - Подолск“ и АО „Атоммашекспорт” е доставено в България:

  • Реактори ВВEР-1000, в т.ч. оборудване за бетонната шахта на реактора

  • Парогенератори с опори ПГВ-1000 МК

  • Компенсатори на налягането в сглобен вид

  • Акумулатори за САОЗ със закрепващи елементи

  • Главни циркулационни тръбопроводи

  • Хидроакумулатори втора степен със закрепващи елементи


Доставеното оборудване се съхранява на площадката на АЕЦ Белене в съответствие с изискванията на заводските инструкции.

bottom of page