top of page

Оборудване с дълъг цикъл на производство

НАЧАЛО > ИСТОРИЯ > 2002 г. - 2012 г.ПРОИЗВЕДЕНО ОБОРУДВАНЕ

Основната част от оборудването, съхранено след фазата на строителството на АЕЦ Белене до 1991 г. е изкупено от АСЕ за използване в други проекти в Русия. По-специално, корпусът на реактора за блок №1, произведен от Шкода, след 16 години съхранение на площадка Белене, е транспортиран до Русия и монтиран на изграждащия се блок № 4 на Калининската АЕЦ. Блокът е въведен в експлоатация през 2012 г.

След подписването на споразумението от ноември 2008 г. стартира производството на оборудването за двата блока по проект А-92 като приоритетно се изработват:

  • два корпуса на реакторите заедно с вътрешно-корпусните устройства;

  • два горни блока за реакторите;

  • два компенсатора на налягането;

  • осем парогенератора заедно с колекторите за топлоносителя;

  • два комплекта възли за главните циркулационни тръбопроводи;

  • осем съда за вода от системата за аварийно охлаждане на активната зона на реактора (САОЗ);

  • 16 съда за пасивната защита на активната зона на реактора.

bottom of page