top of page

Доставено оборудване

НАЧАЛО > ИСТОРИЯ > ДО 1991 г.ДОСТАВЕНО ОБОРУДВАНЕ

ДоставеноОборудванеВДоставеноОборудване.
ДоставеноОборудванеВДоставеноОборудване3

Основните доставчици на специализираното оборудване са: “Шкодаекспорт” - Прага, “Атомэнергоэкспорт” – Москва, “Технокомерц” – Берлин, “Транселектро” – Будапеща, “Електрим” -  Варшава, а “Техно-импорт-експорт”, София е основния доставчик от българска страна.

Доставките включват технологично оборудване, тръбопроводи, металоконструкции, електрооборудване, оборудване за спомагателни стопанства и за биологична защита за всички основни и спомагателни обекти в проекта. Доставен е и корпусът на реактора за блок № 1, произведен от чешката компания Шкода през 1984 г.

 

Общо са доставени над 47 000t оборудване като стойността му е оценена на $ 505 mill. По-конкретно, общото количество технологично оборудване доставено за реакторно отделение е 11 624t, включително над 80% от оборудването необходимо за блок № 1. За Машинна зала са доставени 14 756t технологично оборудване, в това число приблизително 80% от оборудването необходимо за блок № 1.

bottom of page