top of page

Закон за опазване на околната среда

По отношение на процедурите по Закона за Опазване на Околната Среда, докладът на Българската Академия на Науките отчита, че:

  • През 2004 г. Министерството на Околната Среда и Водите е издало решение за одобрение на доклада по Оценката за Въздействието на Околната Среда (ОВОС).

  • Във връзка с поставен въпрос в Народното събрание, през 2016 г. Министърът на околната среда и водите посочва, че на обекта са започнали строителни работи по проекта и следователно решението по ОВОС е в сила.

bottom of page