top of page

Процедура

 по ОВОС

Оценката на въздействието на околната среда (ОВОС) на АЕЦ Белене при отчитане на възможните технологии на проекта на централата е изпълнена в периода 2003-2004 г., като докладът за ОВОС на инвестиционното предложение за изграждане на АЕЦ Белене е внесен за разглеждане в Министерството на Околната Среда и Водите през м. март 2004 г.

В периода април - септември 2004 г. докладът за ОВОС е обект на обществени обсъждания в градовете Белене, Плевен, Никопол, Свищов, София и Турну Мъгуреле (Румъния).

bottom of page