top of page

Цена на договора

Впоследствие е предложено цената на договора „под ключ“ да се фиксира на 6,3 млрд. евро с включена ескалация за целия период на строителство и въвеждане в експлоатация. 


Атомстройекспорт отправя предложение за финансиране в размер на EUR 4 милиарда, а по-късно в размер на EUR 2 милиарда съответно през пролетта на 2009 г. и пролетта на 2010 г., но тези оферти не са приети от българската страна.

bottom of page