top of page

Херметична защитна конструкция

НАЧАЛО > ТЕХНОЛОГИЯБЕЗОПАСНОСТХЕРМЕТИЧНА ЗАЩИТНА СТРУКТУРА

Първичната (вътрешната) херметична конструкция е предназначена за удържане на радиоактивните вещества в установените проектни граници за ограничаване на разпространението им в околната среда при аварии. 


Вторичната (външната) херметична конструкция поема натоварванията от външни въздействия: падане на самолет и на вентилационния комин, външна въздушна ударна вълна, екстремални ветрови, снегови и температурни въздействия, както и на максималното разчетно сеизмично въздействие. 


Пространството между двете херметични конструкции дава възможност да се контролира наличието на протечки от газовъздушна среда в първичната херметична конструкция при различните експлоатационни и аварийни режими. 


За целта проектът предвижда както активни, така и пасивни системи с ефективност, които гарантират удовлетворяването нормите за минимизиране на радиологично въздействие при всички режими, включително при тежки аварии.


Разположението на оборудването на първи контур в херметичната защитната конструкция е представено във видеото по-долу.

bottom of page