top of page

Доклад на Българска Академия на Науките (БАН)

По отношение на осигуряването на енергийния баланс на страната, докладът на БАН от 2017 г. отбелязва, че:

  • Независимо от планираните действия за осигуряване на максимално дълъг срок за работа на централите от комплекса „Марица-Изток”, след 2030-2035 г. се очертава дефицит на мощности. 

  • При повечето сценарии прогнозираният недостиг на електроенергия в региона след 2030 г. води до необходимост от порядъка на 1500 MW инсталирана базова мощност.

  • Общият извод от комплексният анализ на мощностите в страната и региона показва необходимост от нови базови мощности от порядъка на 2000 MW, които могат да бъдат и ядрени.


По отношение на активите на АЕЦ Белене, според доклада, най-неблагоприятният вариант е да не се предприемат никакви действия за тяхната реализация, като се посочва, че са възможни два основни подхода за реализация на активите на АЕЦ Белене: продажба на активите или реализация на проекта, чрез участие на стратегически инвеститор.


Според доклада, досегашният опит и допълнително направените проучвания за използване на първи вариант дават основание да се твърди, че пазар за такова оборудване не съществува или е ограничен до един купувач.


Следователно, този вариант може да се осъществи с голяма загуба, поради това, че:

  • Реакторите са произведени по конкретно задание, което еднозначно отговаря на вече изградената площадка на АЕЦ Белене.

  • Производителят на реакторите е и проектант и потенциален строител на централата, което го превръща в единствен потенциален купувач на произведеното оборудване.

  • Досегашната практика показва, че продажбата на предишно оборудване на АЕЦ Белене е реализирана на много по-ниска стойност, а опитите за продажба на настоящото оборудване не са успешни.

  • Продажбата на активите за скрап е възможна, но цената, която би се получила от тази сделка ще е нищожна.


Поради изброените аргументи, вариантът за продажба на активите остава като последна възможност, ако не се намери стратегически инвеститор и държавата се откаже от тяхната реализация на площадка „Белене” или новата площадка край Козлодуй.

bottom of page