top of page

Изследвания

и оценки

НАЧАЛО > ИСТОРИЯ > 1992 г. - 2001 г.ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОЦЕНКИ

изследванияИОценки.jpg

Изпълнени са редица изследвания за оценка на състоянието на площадката и възможностите за продължаване на проекта, например:

  • Обследвания на Енергопроект и ИП „Атомна Енергетика“ на текущото състояние на площадката, строителните конструкции на АЕЦ Белене и доставеното оборудване.

  • Инженерен обзор и възможности за реализация на АЕЦ Белене изготвен от Енергопоект през 1996 г.

  • Технико-икономически анализ „Нова ядрена мощност в Република България“ изготвен от Енергопроект през 1999 г. по възлагане от Националната Електрическа Компания.

bottom of page