top of page

Технологични системи

НАЧАЛО > ТЕХНОЛОГИЯУПРАВЛЕНИЕ НА РАОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ

Освен традиционните системи за йонообменно очистване на радиоактивно замърсени води, са предвидени следните основни системи, базирани на високоефективни съвременни технологии:

  • Система за преработка на течни РАО, включваща изпарителна инсталация, инсталация за циментиране на концентрираните РАО и опаковането им в контейнери.

  • Система за преработка на твърди РАО, включваща система за плазмено изгаряне на горими РАО и система за пресоване на негоримите РАО.

 

В системата за плазмено изгаряне се достига коефициент на намаляване на обема от 50 до 100 пъти в зависимост от вида на горимите РАО. Крайният продукт след изгарянето е стъкловидна маса, която се опакова в контейнери. Газовете от процеса на горене се пречистват в различни по вид високоефективни филтърни системи. 

bottom of page