top of page

ПРОЕКТ "АЕЦ БЕЛЕНЕ"

ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ

В момента в обществото се води интензивен дебат около бъдещето на ядрената енергетика, в това число на двата перспективни проекта, които са в процес на структуриране и избор на варианти за реализация:

 

  • Проектът за изграждане на ядрена мощност на одобрената нова площадка край Козлодуй. 

  • Проектът за изграждане на ядрена мощност на площадка Белене.
     

Като основна неправителствена организация, изразяваща позицията и интересите на компаниите от ядрения сектор в България, БУЛАТОМ подкрепя всички усилия насочени към намирането на работеща формула за реализацията на всеки един от тези проекти, в най-краткия възможен срок.


Пълна и подробна информация за проекта за изграждане на ядрена мощност на одобрената нова площадка край Козлодуй може да бъде намерена на следния линк.  

 
Същевременно понастоящем, поради липса на активна проектна организация за АЕЦ Белене, обществото е лишено от източник на публично-достъпна информация за историята, характеристиките, и перспективите на този проект. 


С разработката на този сайт, БУЛАТОМ си поставя за цел предоставяне на обществото на синтезирана актуална публична информация, под формата на интерактивна обществено достъпна интернет базирана платформа, посветена на проекта за изграждане на АЕЦ Белене. 

bottom of page