top of page

Процедура за избор на стратегически инвеститор

НАЧАЛО > ПЕРСПЕКТИВИ > ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ > ИЗБОР НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОР

В процедурата  са заложени редица условия с цел максимална защита на имуществения интерес на българската страна. Предвидено е българската страна да участва в проектната компания, експлоатираща АЕЦ Белене с апортна вноска на активите, в това число – лицензираната площадка, наличното оборудване, издадените решения, разрешения, лицензии и други документи, свързани с проекта.  


Предвижда се изграждането на централата да се реализира на пазарен принцип, без сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия от държавата и предоставяне на държавни гаранции.

bottom of page