top of page

Национален референдум

НАЧАЛО > ИСТОРИЯ > СЛЕД 2012 г. > НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

През октомври 2012 г. Народното събрание на Република България  приема решение за провеждане на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергия в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”.


С указ на президента на Република България  също от октомври 2012 г. е определена и датата на произвеждането на референдума - 27 януари 2013 г.


Вземането на решението за провеждане на референдума е резултат от събирането на 543 639 валидни подписи с искане за референдум с въпрос „Да се  развива ли атомна енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадката „Белене””.


Официалните резултати от националния референдум от 27.01.2013 г. са представени в следващата таблица:

Резултати от националния референдум от 27.01.2013 г.
Източник: Централна Избирателна Комисия

nationalReferendum_edited.png
bottom of page