top of page

Осми национален доклад по КЯБ

Според доклада, отчитайки решението на Министерски съвет от юни 2018 г., може да се приеме, че намеренията на правителството са свързани с образуването на нова проектна компания, капиталът на която ще бъде формиран с участието на НЕК и бъдещия стратегически инвеститор. 


Новата компания ще се яви правоприемник на НЕК по отношение на извършените действия относно проекта АЕЦ Белене и ще може да ползва правата по издадените до момента лицензионни актове. 


Законодателството позволява встъпване на правоприемника на мястото на досегашния титуляр в незавършилите производства по издаване на лицензионни актове. 


Правоприемникът следва да притежава компетентен персонал, както и достатъчно финансови, технически и материални ресурси за изпълнение на дейността, което трябва да бъде оценено от регулаторния орган.

bottom of page